Simpozionul de Arte Vizuale ARTA ÎN GRĂDINĂ

Acest site se afla în perioada de reconfigurare! În scurt timp va fi adaptat pentru desktop și telefon

ARTA ÎN GRĂDINĂ – album 10 ediții: 2012 – 2021

ARTA ÎN GRĂDINĂ. 10 EDIȚII

Albumul online

În vara anului 2012, la inițiativa lui Flavius Lucăcel, am realizat expoziția mea „Memoria locurilor” la Școala generală din Năpradea, satul în care am copilărit, satul bunicilor. Printre multele discuții avute cu el, a fost vorba și despre posibilitatea organizării unei tabere de pictură la Grădina Botanică din Jibou. Chiar dacă eram conștient de oportunitatea unei astfel de întreprinderi, priveam cu circumspecție obținerea unei finanțări, fie ea chiar și la nivel de „plutire”. După o întâlnire cu Daniel Săuca, managerul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Cosmin Sicora, directorul Grădinii Botanice „Vasile Fati”, am înțeles că și domniile lor așteptau o astfel de inițiativă, prin urmare, fără a mai sta pe gânduri, în toamna aceluiași an, am demarat prima ediție a Simpozionului de Arte Vizuale „Arta în Grădină”. Cu toate că, atunci, nu mă gândeam că manifestarea noastră va dăinui zece ani, mi-am propus ca încă de la început, să stabilesc un cadru profesionist în care să se desfășoare simpozionul. Am dorit să diferențiez manifestarea de la Jibou de celelalte tabere sau simpozioane desfășurate în țară sau în stăinătate, impunând un format care, în afară de tabăra de creație, să conțină și altfel de activități pentru artiști, copii sau publicul apropiat de cultură.

Consider că elementul de identitate cel mai important al simpozionului de la Jibou este reprezentat de cadrul deosebit în care acesta se desfășoară: pe de o parte, este vorba de ambianţa istorică a castelului în stil baroc al fostului baron Wesselényi, iar pe de alta, ambianța mediului peisagistic de excepţie administrat de Grădina Botanică din Jibou. Mai mult decât atât, artiștii se bucură și de faptul că motivele, sursele de inspirație sunt la tot pasul, iar cazarea se face chiar în incinta Grădinii, în casa de oaspeți a acesteia.

În cadrul fiecărei ediții a simpozionului, tabăra de creație este activitatea principală. În jurul ei gravitează și celelalte activități conexe. Încă de la început am hotărât să invit câte un curator la fiecare ediție a taberei care să propună artiștilor teme generic și să medieze rezultatele muncii lor pentru publicul amator de artă prin intermediul vernisajelor și al textelor curatoriale și critice expuse în cataloagele simpozionului.

În cele 10 ediții ale simpozionului de la Jibou, la tabăra de creație au participat șaptezeci de artiști, în principal din România, dar și artiști de origine română din străinătate sau artiști străini din Ungaria, Polonia, Rusia, Republica Moldova, Canada și SUA. Limbajul vizual nu are granițe și din acest motiv relațiile noastre cu artiștii străini au fost cordiale și eficiente. Pentru artiști, documentarea „pe teren” este una dintre cele mai directe modalități de a interoga realitatea. În cadrul vizitelor de documentare, o altă activitate adiacentă taberei de creație, facem o reverență la locurile sacre din jurul orașului Jibou. Bisericile de lemn, căci despre ele este vorba, sunt păstrătoare de istorie. Ele nu reprezintă doar locul de rugăciune, de comuniune cu divinitatea, ci și locul încărcat de liniște, frumos și mister. Începând cu ediția din anul 2015, am vizitat   și documentat 9 biserici monument-istoric.

De asemenea, tot în cadrul vizitelor de documentare, am vizitat și alte obiective de interes cultural și turistic din Sălaj: castrul roman de la Porolissum, cimitirul evreiesc de la Năpradea și aria naturală protejată „Grădina Zmeilor” de la Gâlgău Almașului.

Formatul simpozionului, în afară de tabăra de creație și de vizitele de documentare, include și o serie de activități conexe cum sunt: serile de poezie, de muzică, miniconferințele, atelierele de creație pentru copii și serile cu demonstrații culinare. Astfel, la edițiile simpozionului am avut plăcerea să audiem și să interacționăm cu douăzeci și cinci de personalități ale culturii regionale și naționale, poeți, scriitori, muzicieni, experți în management cultural, diplomați și profesori. De asemenea, cinci dintre artiștii participanți și alți cinci curatori au prezentat în fața colegilor lor teme de interes pentru artele vizuale precum și contribuții personale reflectate în creațiile proprii.

În simpozionul nostru acordăm o atenție specifică atelierelor de creație organizate în principal pentru grupe de copii de la Centrul de Servicii Sociale din Jibou. Până acum s-au desfășurat șase acivități de creație, la care au participat un număr de 50 de copii și elevi. Coordonatorii atelierelor au fost profesori de la UAD din Cluj-Napoca și de la Liceul „Elf” din același oraș.

Bilanțul fiecărei ediții a simpozionului a putut fi cuantificat atât printr-o experiență directă, în fața lucrărilor realizate cu ocazia expozițiilor anuale, dar și sub formă de lectură, prin răsfoirea cataloagelor dedicate, sau virtual, pe site-ul simpozionului. În urma celor zece ediții, s-au organizat zece expoziții de grup la Grădina Botanică din Jibou, la încheierea fiecărei ediții, șapte la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj în cadrul MuzaFest și o expoziție cu caracter retrospectiv la Galeria „Arcade 24” din Bistrița. Din anul 2013 și până în anul 2018, tot la CCAJS, în paralel cu expozițiile de grup, sub egida simpozionului, am organizat alte șase expoziții individuale ale câte unui artist participant la simpozion. La vernisajele expozițiilor a participat un număr apreciabil de admiratori ai artei contemporane.

Fiecare ediție a fost documentată în cataloage de o bună calitate grafică, apărute sub siglele editurilor „Eikon”, „Limes” și „Mega”, toate din Cluj-Napoca și „Caiete Silvane” din Zalău.

După anul 1990, în general, instituțiile care aveau în domeniul lor de activitate tezaurizarea și promovarea culturii contemporane, nu au mai achiziționat lucrări de la artiști, cu foarte rare excepții. În schimb, instituțiile care susțin simpozionul nostru, fără a recurge la achiziții de operă de artă, indirect, în urma donațiilor făcute de artiștii participanți la simpozion, au reușit să-și înfiripe, iar mai apoi să-și dezvolte colecții de artă recentă. Prin urmare, un scop al simpozionului, acela de a valoriza rezultatele taberei de creație, a fost atins tocmai prin faptul că operele de artă realizate la Jibou, devin patrimoniu, constituindu-se în valori ale artei contemporane.

Consider că este necesar să precizăm faptul că proiectul Simpozionului Internațional de Arte Vizuale „Arta în Grădină” este unul realizat și susținut exclusiv printr-un efort local la care au contribuit Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Centrul de Cercetări Biologice și Grădina Botanică din Jibou, Primăria și Consiliul Local din același oraș. În calitate de inițiator al simpozionului și coordonator al celor zece ediții, doresc să adresez mulțumirile mele personalităților care conduc instituțiile mai sus menționate, domnului Daniel Săuca, domnului Cosmin Sicora și domnului Dan Ghiurco.

Pentru mine, fiecare ediție de Artă în Grădină, a însemnat un nou început. De fiecare dată, altfel era organizată Grădina, alții erau artiștii participanți, altele erau propunerile tematice, alta era lumina, culoarea, ceața de pe Someș și… mirosul Grădinii, dar, mereu, alte provocări apăreau la orizont.

Ne-am putea opri aici sau am putea continua și duce la un alt nivel simpozionul. Dacă se va decide continuarea lui, cu siguranță va trebui mărită vizibilitatea rezultatelor taberei de creație prin organizarea unor expoziții itinerante în țară, la muzee sau galerii de artă. De asemenea, s-ar putea iniția parteneriate cu Grădini Botanice din Europa pentru a le prezenta ceea ce am reușit să facem la Grădina Botanică din Jibou. Consider că ar fi necesar să atragem de partea noastră și instituții private care să susțină activitățile noastre. În altă ordine de idei, ar fi de dorit ca prin modalități potrivite de persuasiune să apropiem de activitățile noastre publicul tânăr, care de cele mai multe ori ne-a lipsit.

La acest moment de bilanț, îmi exprim satisfacție pentru tot ce s-a realizat în cele zece ediții. Doresc să aduc mulțumirile mele artiștilor care s-au perindat pe la Grădină, curatorilor, invitaților și, nu în ultimul rând, publicului care a apreciat ceea ce am făcut. De asemenea, aduc mulțumiri și angajaților Grădinii Botanice, care de multe ori ne-au ajutat și au sprijinit demersurile noastre pentru a asigura un cadru cât mai potrivit pentru desfășurarea simpozionului.

Radu Șerban